• تعمیرات تلبت

    مجتمع "فنی کار" دارای تعمیرگاه های مجهز و مدرن جهت تعمیر تبلت و گوشی های هوشمند میباشد . تهیه و ارسال قطعات به شهرستانها از خدمات "فنی کار" است
    Read More
  • 1

واحد های مختلف تعمیرگاه